Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «Елаєнс»

Про Товариство

Про Товариство

  1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністюфінансова компанія «ЕЛАЄНС».
  2. Код за ЄДРПОУ: 38905834.
  3. Місцезнаходження: 8038200000, 01024, м. Київ, Печерький район, вул. Круглоунівеситетська, буд.14
  4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:надання послуг з переказу коштів.
  5. Відомості про власників істотної участі. — Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків

№ з/п

Повне найменування
юридичних та фізичних осіб —
учасників (засновників,
акціонерів)

Код за ЄДРПОУ юридичних
осіб — учасників (засновників,
акціонерів), або реєстраційний
номер облікової картки
платника податків фізичних осіб
— учасників

Місцезнаходження юридичних
осіб — учасників (засновників,
акціонерів), або місце
проживання фізичних осіб —
учасників (засновників,
акціонерів)

Частка учасників
(засновників,
акціонерів) в
статутному капіталі
%

1

Юридичні особи

   
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛАЄНС-СЕРВІС»

38866151

01024, м.Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.14

100%

2

Фізичні особи

   

 

  1. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: — Виконавчим органом є Директор Воронін Андрій Віталійович, наглядова рада не обиралась.
  2. Відокремлені підрозділи фінансової установи: відсутні.
  3. Ліцензія НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №21 від 20.11.2014р. (термін дії – безстрокова).
Документи

Хочу принимать платежи со всего мира!

Чат