Що таке факторинг і факторингова компанія простими словами

Що таке факторинг і факторингова компанія простими словами

Для успішного розвитку практично будь-якого бізнесу потрібні кошти. Однак способи їх залучення можуть бути різними. У цьому матеріалі ми розповімо про такий вид фінансування, як факторинг, про те, кому він вигідний, які його переваги і недоліки та як сервіс Fondy здатний підвищити фінансову ефективність бізнесу.

Що таке факторинг

Факторинг – спосіб фінансування, в якому компанія-постачальник товарів або послуг продає свої неоплачені рахунки-фактури факторинговій компанії (відомій як фактор) з метою негайного отриманням коштів. Замість того, щоб чекати оплати від покупців, підприємство поступається цією дебіторською заборгованістю фактору зі знижкою, і останній надає йому відповідну суму грошей. Далі фактор стягує платежі з покупців і забирає свою частку, компенсувавши суму позики та додаткову комісію, а решту коштів передає продавцю. Отож факторинг дає змогу бізнесам отримати швидкий доступ до грошей, покращити потік готівки та уникнути проблем зі збиранням боргів від клієнтів.

Як це працює

Процедура факторингу зазвичай здійснюється за такою схемою:

 1. Продавець (кредитор) відвантажує товари чи надає послуги покупцям (дебіторам) із відстрочкою платежу та створює рахунки-фактури на оплату.
 2. Факторингова компанія (наприклад, банк або інша фінансова організація) аналізує документи й оцінює ризик.
 3. У разі позитивного рішення фактор видає продавцеві певну частку (зазвичай 70-90%) від загальної суми рахунків-фактур як аванс.
 4. Фактор (до прикладу, банк) стає володільцем рахунків-фактур і бере на себе відповідальність за виконання платежів із боку покупців.
 5. Коли покупці розраховуються за товари чи послуги з фактором (зазвичай встановлюється певний крайній термін, наприклад 30 днів), він виплачує решту суми рахунків-фактур продавцеві після відрахування своїх витрат і комісій.

Отже, у факторингових операціях завжди беруть участь три сторони: продавець, покупець і фактор як посередник, а саму послугу простими словами можна схарактеризувати як купівлю боргу.

Факторинг і кредит: у чому різниця

Доволі часто факторинг плутають із кредитом, але насправді це два різні фінансові інструменти, які використовуються для отримання коштів. Ось основні відмінності між ними:

Факторинг
Кредит
Фінансова угода, в якій компанія-постачальник товарів або послуг продає свої неоплачені рахунки-фактури посередникові (фактору) з метою отримання негайного фінансування, при цьому фактор отримує назад свої гроші не від постачальника, а від покупця. Тобто в операції беруть участь три сторони: продавець товарів або послуг (кредитор), фактор та покупець (дебітор).
Грошова сума, надана під заставу банком або іншою установою, яку позичальник зобов’язаний повернути безпосередньо банку, зазвичай зі сплатою відсотків, зазначених у договорі. У кредитуванні (включно з такою формою, як лізинг) задіяні лише дві сторони.
Підприємство одразу ж отримує кошти від фактора за свої рахунки-фактури, незалежно від того, чи розрахуються покупці за товари чи послуги. У низці випадків факторинг не потребує забезпечення – факторингова компанія перебирає на себе ризик неплатежів. Якщо клієнти не оплатять рахунки-фактури, то зазнає збитків фактор, а не продавець.
Позичальник отримує певну суму від банку як позику, а погашення здійснюється регулярними платежами протягом зазначеного у договорі періоду. При цьому ризик неплатежів лежить на позичальнику.
Здебільшого факторингова компанія бере на себе кредитний менеджмент, включно з оцінкою кредитного ризику покупців і стягненням боргів, а також юридичний супровід.
Позичальник відповідає за управління своїми фінансами та повернення позики відповідно до умов договору.
Вартість визначається комісійними, які фактор стягує за свої послуги, причому вони залежать від розміру сум рахунків-фактур і ризику.
Вартість включає процентну ставку, що визначається на підставі кредитного рейтингу позичальника й умов угоди.
Розмір фінансування не лімітований і може збільшуватися відповідно до зростання обсягу продажів.
Кредит видається на заздалегідь обумовлену суму та має бути виплачений у зазначений у договорі день.

Отже, факторинг і кредит використовуються для різних фінансових завдань і мають різні умови й ризики. Вибір між ними залежить від конкретних потреб бізнесу та ситуації в економіці.

Види факторингу

На фінансовому ринку сьогодні є чимало форм факторингу, які переважно відрізняються розподілом ступеня ризику для кредитора та фактора.

Факторинг без регресу (non-recourse factoring)

Форма факторингу, коли він бере на себе повну відповідальність за неплатежі з боку клієнта й не має права звертатися до продавця для відшкодування збитків. Тобто якщо покупець товару чи послуги не оплатив рахунки-фактури, це призводить до втрат для факторингової компанії, а не для продавця.

Зазвичай фактор проводить ретельну оцінку кредитного ризику покупців і встановлює ліміти фінансування кожного з них, щоб знизити ризик неплатежів. Але в будь-якому разі банки, які надають факторинг без регресу, правлять вищі комісії порівняно з факторингом із регресом, адже вони беруть на себе додаткові ризики. Проте подібна форма може бути привабливим варіантом для продавців, які прагнуть зменшити ризик неплатежів і отримати гарантований потік коштів.

Факторинг із регресом (recourse factoring)

Вид факторингу, у якому факторингова компанія має право вимагати від продавця повернення коштів у разі, якщо клієнт (дебітор) не виконав свої зобов’язання щодо оплати товару чи послуги. Тобто усі ризики внаслідок низької платоспроможності боржника покладаються на продавця.

Факторинг із регресом допомагає зменшити ризик для фактора і часто використовується в ситуаціях, коли боржники мають високий ризик неплатоспроможності або коли продавець не має достатньої кредитної історії чи фінансової стабільності, щоб отримати факторинг без регресу.

Відкритий факторинг

Дебітору повідомляють про те, що його борг продано іншій організації, тобто фактору. І навпаки, у разі закритого факторингу дебітор не отримує повідомлення про переуступку боргу.

Внутрішній факторинг

Вид факторингу, коли клієнт і продавець ведуть бізнес-діяльність у межах однієї країни.

Міжнародний (зовнішній) факторинг

Підприємства дебітора і кредитора зареєстровані в різних країнах.

Електронний факторинг

Його основна відмінність у тому, що він працює з урахуванням СЕД (системи електронного документообігу). Тож договір про переуступку боргу підтверджується автоматично після отримання електронних документів щодо угоди між продавцем і покупцем.

Яким бізнесам цікавий факторинг

Залучення беззаставного фінансування за моделлю факторингу може бути корисним для різних типів компаній, особливо для тих, які працюють у галузях із тривалим циклом платежів або затримками оплат. Ось кілька груп підприємств, яким буде вигідний такий спосіб отримання коштів:

 • МСБ-сегмент. Факторинг дає можливість поліпшити ліквідність і отримати готівку, не чекаючи сплати від покупців. Це допоможе забезпечити стабільний розвиток, оплатити закупівлі, зробити інвестиції чи масштабувати бізнес.
 • Компанії швидкого росту. Якщо підприємство стрімко розширюється, воно може потребувати додаткових фінансових ресурсів. Факторинг здатен забезпечити гнучкість і негайний доступ до коштів.
 • Підприємства, які торгують із зарубіжними клієнтами чи партнерами. Особливо цікавим факторинг є для компаній, що займаються експортом або імпортом. Він допомагає уникнути ризику затримки оплат від іноземних клієнтів або постачальників, а також надає підтримку у валютних операціях та управлінні ризиками.

Переваги та недоліки факторингу

Як і будь-який фінансовий інструмент, факторинг має позитивні та негативні сторони. Серед його переваг називають:

 • Покращення ліквідності. Факторинг дає підприємству можливість отримати миттєвий доступ до коштів за свої неоплачені рахунки-фактури, що підвищує його здатність виконувати зобов’язання перед постачальниками та вести бізнес без затримок, наприклад закуповувати нові партії товару.
 • Зменшення ризику неплатежів. Фактор бере на себе відповідальність за оплату рахунків-фактур, і тому зменшує для продавця проблему погашення заборгованостей. Тож останній може уникнути негативних наслідків затримки платежів від покупців.
 • Аутсорсинг кредитного менеджменту. Фактор зазвичай виконує кредитний менеджмент, включно з оцінкою кредитного ризику клієнтів і стягненням боргів. Це зменшує навантаження на продавця і дає йому змогу зосередитися на управлінні іншими аспектами бізнесу.
 • Фінансова гнучкість. Обсяг фінансування залежить від потреб бізнесу. Компанія може застосовувати факторинг, коли їй це потрібно, а не брати на себе зобов’язання за банківськими позиками, які потребують постійних виплат.

Враховуючи ці переваги, факторинг здатен стати ефективною фінансовою підтримкою для багатьох компаній, особливо тих, які мають проблеми зі звичайними шляхами залучення коштів.

А от серед недоліків факторингових операцій зазначають такі:

 • Високі витрати. Фактор зазвичай стягує досить велику комісійну винагороду, що призводить до збільшення загальних витрат компанії-продавця.
 • Втрата контролю. Факторинг передбачає передачу права вимоги невиконаних дебіторських зобов’язань третій стороні. Як результат продавець втрачає контроль над процесом стягнення заборгованостей і прямий зв’язок зі своїми клієнтами, що може вплинути на відносини з ними.
 • Вплив на репутацію. Деякі клієнти можуть розглядати факторинг як ознаку фінансових труднощів продавця чи його нездатність самостійно керувати своїми фінансами, і це, ймовірно, негативно вплине на їхню довіру.
 • Відсутність гарантій. Якщо клієнт не має можливості заплатити за рахунками, то фактор ризикує зазнати збитків. І тоді витрати можуть бути перекладені на кредитора (факторинг із регресом).
 • Пов’язаність. Факторинг може потребувати довгострокового партнерства з банком або іншою установою, яка надає такі послуги. Це обмежує гнучкість продавця під час вибору інших фінансових стратегій або постачальників фінансових послуг.

Важливо пам’ятати, що недоліки факторингу можуть змінюватися залежно від типу бізнесу й договорів між продавцем і фактором. Перед укладанням угоди рекомендуємо ретельно проаналізувати всі плюси й мінуси та врахувати їх під час ухвалення рішення.

Як обрати факторингову компанію

Коли йдеться про гроші, правильним підходом буде ретельний аналіз майбутнього партнера. Тому при виборі банку чи іншої установи, що надає послуги факторингу, насамперед слід звернути увагу на його репутацію та надійність, проконтролювати наявність чинної ліцензії, за можливості ознайомитися з відгуками інших клієнтів. До речі, будь-яка фінансова організація, котра офіційно працює в Україні, зобов’язана розмістити на своєму сайті всю визначену законодавством інформацію: свідоцтва, ліцензії та інше. Окрім того, перевірити актуальність ліцензії можна на сайті Національного банку України. Щоправда, зараз цей сервіс функціонує в обмеженому режимі через воєнний стан.

Уважно вивчіть усі умови договору з факторингу та проаналізуйте, чи немає прихованих комісій за додаткові послуги або штрафів за порушення умов. Також незайве переконатися, що фактор (банк або інша організація) за потреби піде вам назустріч і посприяє розв’язанню проблеми. Особливо це стосується факторингу з регресом.

Як Fondy може допомогти підвищити продуктивність вашого бізнесу

Ми у Fondy не займаємося факторинговими операціями, однак надаємо нашим мерчантам інші сервіси, які підтримають вас при нестачі коштів на термінові виплати, покращать купівельну спроможність ваших клієнтів і підвищать загальну ефективність бізнесу.

По-перше, у Fondy є овердрафт (детальніше про те, що таке овердрафт, розповіли у матеріалі за посиланням), який автоматично надається всім нашим клієнтам. Така фінансова подушка здатна підстрахувати мерчантів від непередбачених витрат на момент нульового балансу. За замовчуванням ліміт за овердрафтом становить 3000 грн, до того ж ми не нараховуємо відсотки за використання кредитних коштів. Ми також не визначаємо терміни кредитування – заборгованість погашається автоматично при зарахуванні нових коштів на баланс.

По-друге, для ваших покупців ми пропонуємо простий і зручний BNPL-сервіс (buy now, pay later – «купуй зараз, плати потім») як один із платіжних методівпокупка частинами від Монобанку. Вона дає можливість розбити платіж за товар або послугу на кілька однакових частин, які потім виплачувати протягом певного періоду часу. На відміну від класичного банківського кредиту, розстрочка BNPL не потребує укладання кредитного договору з банком та оформлення безлічі документів – кошти на покупку надаються негайно. Як результат клієнти отримують бажаний товар або послугу одразу, проте платять за нього із відстрочкою. При цьому продавцеві на рахунок швидко надходять кошти за товар або послугу, що дає йому змогу одразу ж інвестувати гроші в бізнес та успішніше розвивати свою справу.

Збільшуйте ефективність свого бізнесу разом із Fondy

Бажаєте дізнатися більше?

Читайте інші корисні матеріали від першоджерела
Валерія Вагоровська
Валерія Вагоровська

Засновниця та керуючий партнер платіжної платформи Fondy

КоментаріMindЛІГА